Kwaliteitsdag

Kleinschalige initiatieven

Het op kleinschalige wijze zorg en ondersteuning leveren komt steeds meer voor. Vaak op initiatief van particulieren, mensen met een beperking zelf en/of hun familie. In de vorm van wooninitiatieven, zorgboerderijen, woon/werkinitiatieven al dan niet vanuit PGB gefinancierd. Vaak bedacht en gerund door mensen die een betere wereld willen voor iedereen, en met name voor mensen die ondersteuning nodig hebben om dit te bereiken.

Om de kwaliteit van leven te waarborgen, is het goed als anderen van tijd tot tijd over je schouder meekijken of je op de goede weg bent. Dat kan in allerlei vormen. De Inclusor (Hans Kroon, voorheen coördinator Evaluaties bij Stichting Perspectief en Onderzoeksleider van zo’n 100 evaluaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking) biedt de Kwaliteitsdag aan. Gebaseerd op het vertrouwde kwaliteitsonderzoek en de daarbij behorende Standaarden en Indicatoren van Perspectief. Vanuit het perspectief van degene die de ondersteuning krijgt. Met als centrale vraag: op welke manier wordt kwaliteit van leven ondersteund, wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden? Wat vinden de mensen die ondersteund worden er zelf van. En ook hun familie, begeleiders, buren, collega’s, vrienden en management.

2016-04-13 16.03.01
Werkwijze

Medewerkers, management, ondernemers, families, mensen die ondersteund worden komen samen op een dag van 10 tot 16 uur. Op die dag wordt ’s ochtends de Kwaliteit van Leven beoordeeld door de aanwezigen, gefaciliteerd door een team van De Inclusor. In de middag worden de centrale thema’s belicht en door de aanwezigen omgezet in plannen voor het komende jaar. Plannen, die men samen ten uitvoer brengt en die de Kwaliteit van Leven (inclusief kwaliteit van zorg en ondersteuning) verbeteren. Na een jaar volgt er een nieuwe Kwaliteitsdag, waarin de resultaten worden besproken, een nieuwe scan van de stand van zaken wordt gemaakt een een plan voor het komende jaar.

De kosten bedragen ongeveer een derde van een oorspronkelijke evaluatie. Haalbaar voor de meeste kleine zorgondernemingen. Een offerte wordt o pmaat gemaakt.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie neem contact op met:

Hans Kroon:  info@inclusor.nl

 06 13818099